31.05.2012

shoes- new shopping ;)))

Chciałabym pokazać Wam moją najnowszą zdobyć , są nią buty. Ale jakie buty ;)) To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ani od drugiego. Ale od pierwszego założenia na nogi. Nie spodziewałam się,że wytrzymam w nich dwugodzinną mszę, a następnie kilkugodzinne przyjęcie komunijne, a co dopiero wieczorny spacer. Zero odcisków zero jakichkolwiek zaczerwień. Po prostu rewelacja. Od dawna w sumie chciałam buty w kolorze cielistym w dodatku lakierkowane. Największy ich plus to ten, że są na wiele okazji. I na pewno długo nie będą leżeć w szafie i ociekać kurzem. We wrześniu będą towarzyszyć mi na ślubie i weselu znajomych . Jestem ciekawa jak będzie mi się nich tańczyć.
Cieliste buty będą wegług mnie oczywiście pasować ciekawie do beżowej lub pudrowej sukienki asymetrycznej.

Lecę do dalszego relaksu.

I would like to show you my latest gain, are her shoes. But what kind of shoes;)) It was not love at first sight, nor from the other. But from the first assumption on their feet. Do not expect to stand on their two-hour Mass, and then a few hours of the adoption of Communion, let alone an evening stroll. Zero Zero impressions of any redness. Just a revelation. It has long been a total of shoes I wanted to flesh-colored lacquered in the Appendix. Their biggest plus is that they are on many occasions. I certainly will not be long in the closet and dust drip. In September, will accompany me to the wedding and the wedding of friends. I'm curious as to them shall be my dancing.
Wegług-colored shoes will fit me, of course, interesting to beige asymmetrical dress or a powder.

I'm going to continue to relax.
A to mój długo oczekiwany zakup podkładu :) uwielbiam go ;) i w końcu go mam :)

And this is my long-awaited purchase of primer :);) I love it and finally I have it :)

moment of breath

Dzisiaj mam chwilę oddechu, a dokładnie po pracy zamierzam zająć się sobą. Długa i ciepła kąpiel, malowanie paznokci, dobra i zdrowa kolacyjna, mój ulubiony film w towarzystwie jedynie gorącej kawy.
Przede mną zaliczenia. Szykuje się długi miesiąc. Na szczęście nie jest tak źle. nie mam egzaminów z dnia na dzień tylko w długich odstępach czasowych więc mam czas na pracę i naukę. Jestem naładowana pozytywną energią.
Dostałam zaproszenie na ślub. Od dawna miałam ochotę na dobrą wesleną zabawę. i wykrakałam :). We wrześniu będę się bawić.
Już mam na oku sukienkę. Nie miałam okazji jej kupić a teraz już mam na co.
Jak myślicie asymetryczna sukienka - z długim tyłem i krótkim tyłem będzie dobrze się prezentować? w dodatku marzy mi się ona w kolorze beżowym lub pudrowym różu.


Today I have a moment to breathe, and just after work, going to take care of themselves. Long and warm bath, nail polish, good and healthy dinners, my favorite movie in the company of only hot coffee.
Before me pass. Is going to be a long month. Fortunately, it is not so bad. I do not have exams every day only at long intervals, so I have time to work and learn. I am charged with positive energy.
I got invited to the wedding. For a long time I was ready for a good wesleną fun. and wykrakałam :). In September I will have fun.
I already have an eye on a dress. I had the opportunity to buy and now I am at.
How do you think asymmetrical dress - with a long back and short back will look good? Appendix I dream of it in beige or powdery pink.


24.05.2012

yea

mam w planach nowy tatuaż. Od dłuższego czasu i coraz częściej o tym myśle. Tym razem chciałabym zrobić mały znak, symbol na stopie. 3 lata temu zroibłam w dniu moich 18 urodzin pierwszy tatuaż. Do tej pory jestem dumna i zadowolona z niego za każdym razem, gdy na niego patrze.  Moje plecy, a dokładnie linię kręgosłupa zdobi 7 znaków. Uwielbiam go. Jest taki jak sobie zażyczyłam.
Po 3 latach mam o tyle dobrze, że w moim niewielkim miasteczku otworzyli salon tatuażu więc mogę się umówić i np. po pracy sie udać  hehe.
A wy macie? jak wspominacie pierwszy swój tatuaż? A może macie w planach?
A oto kilka moich inspiracji.

I have plans for a new tattoo. For a long time and more and more I think about it. This time, I would like to make a small sign, a symbol on the foot. Zroibłam 3 years ago on my 18th birthday first tattoo. So far, I am proud and happy with him every time I look at him. My back and exactly the line of the spine is adorned with 7 characters. I love it. It is like he wanted.
After 3 years I have so much good that in my small town opened a tattoo shop so I can make an appointment and such after work to go hehe.
And you have? as you recall your first tattoo? Or maybe you have plans?
Here are some of my inspiration.

23.05.2012

Morning

Środa - ponoć najgorszy dzień w tygodniu. Jestem po 3 egzaminach, ale to dopiero początek. Jak ja bym chciała już mieć to znowu za sobą. Mam nadzieję, że wraz z końcem czerwca skończe egzaminy i zaliczenia.
Wczoraj byłam na rybach. Ale tak naprawdę byłam tam obecna duchem bo mimo, że pojechałam z wędką, to i tak wybrałam obiektyw, bo przecież jak tu nie skorzystać z tylu pięknych walorów przyrody. No i są efekty - zdjęcia. Jednak musiałam się wstrzymać z przeróbką ich. nazbierało się zdjęć. Jestem daleko do tyłu z obróbką. Ciągle widnieją w aparacie, zamiast je zgrać. Ale dzisiaj po pracy, po ciepłym obiadku, pakowaniu usiądę i nadrobię zaległości.
Chcę jeszcze założyć fanpage mojego bloga i zmienić nagłówek. I moim planem jest wykonanie i skończenie tego.
Jutro ostatni raz jadę na zajęcia z fitness, jogi. Więc 4 zaliczenie :) zawsze to coś. Cotygodniowe zajęcia fizyczne się skończą, a dzięki temu będę miała więcej czasu. I tym razem mam zamiar zapisać się DLA PRZYJEMNOŚCI na siłownię.
chcę w dodatku zmienić sposób odżywiania, ale ciągle jestem w biegu i z trudnością mi to przychodzi.
Ale nie...
dzisiaj czas na przemyślenia na ten temat.
W sobotę czeka mnie długi dzień. Zajęcia odbywające się na kajakach.


Wednesday - apparently the worst day of the week. I'm on three exams, but this is only the beginning. How would I have wanted to have it again behind him. I hope that by the end of June i end exams and credits. Yesterday I was on fish. But really, I was present there, the spirit because even though I went with a fishing rod, and so I chose this lens, because how can you not take advantage of so many beautiful qualities of nature. So are the effects - photos. But I had to pause to remake them. have come up photos. I'm far back from the treatment. Still appear in the camera, rather than rip. But today, after work, after a warm obiadku, packing, sit down and catch up.
I want to create fanpage my blog and change the header. And my plan is to implement and to finish it. Tomorrow's the last time I go to fitness classes, yoga. 4 credits :) So it is always something. Weekly physical activities will end, and thus I will have more time. And this time I'm going to write for pleasure to the gym.

Appendix I to change the diet, but I'm still on the run and hardly comes to me.
But no ...
now time to think about it.
On Saturday the long day ahead of me. Classes take place on the kayak.


22.05.2012

Great

Dzisiaj jest ten dzień, kiedy z łatwością wstaję, szykuję się i wyruszam do pracy. Dzisiaj mam głowę pełną pomysłów na ten piękny dzień. Pogoda jest cudna. Ciepło i słonecznie. Z radością ubrałam dzisiaj coś wygodniejszego od długich spodni i długiego rękawa.

Może dzisiaj jakiś spacer w ten cieplutki dzień.
A tym czasem miłego wtorku :)

Today is the day when I wake up easily, getting ready and leaving for work. Today I got a head full of ideas on this beautiful day. The weather is wonderful. Warm and sunny. We are happy today, I wore something more comfortable than long trousers and long sleeve.

Maybe today, a walk in the nice and warm day.
And this time, a nice Tuesday :)


21.05.2012

oh.

Ostatnio strasznie zaniedbałam bloga. :( 24h to stanowczo za mało. Teraz jeszcze sesja się zaczyna i zupełnie nie ma czasu. Ciągle w biegu. Ale próbuje znaleźć chociaż chwile na krótki wpis, dodanie zdjęć.
I dzisiaj między czytaniem książki, a sprzątaniem , zawitałam tutaj w końcu.

Mam dla was dużo zdjęć różnego rodzaju. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ładnie poukładać i pisać bardziej regularnie.
Na początku maja byłam   w cudnym miejscu w moim mieście. Park wzbogacony o zamek, muzeum, kawiarenkę w jednym z budynków dawnych domów, na około tego pięknego i zielonego miejsca płynie rzeka. Z kawiarenki dobiega muzyka. Wiosną to miejsce nabiera wyrazistości i wygląda jak z bajki.


Last terribly neglected blog. (24 is definitely not enough. Now even the session begins, and absolutely no time. Still on the run. But while trying to find time for a short entry, add the pictures.
And today between reading a book, and cleaning, arrived here at last.
I have for you a lot of pictures of various kinds. I hope I can get it all nicely put together and write more regularly.
In early May I was in cudnym place in my city. Park enhanced with a castle, museum, cafe in one of the buildings of old houses, on about this beautiful and green place the river flows. The cafe comes to music. In the spring of this place becomes clearer and looks like a fairy tale.09.05.2012

Diet? Sport? and ...

Od wielu dni myślę na temat przejścia na zdrową dietę połączoną z systematycznymi ćwiczeniami, ograniczenie słodyczy,cukru, węglowodanów oraz słodkich soków. W większości niezdrowych rzeczy nie jadam ale chciałabym to jeszcze bardziej ulepszyć. Zwiększyć swoją aktywność fizyczną. Zamiasać się na siłownię, ćwiczyć wieczorami w domu albo zacząć znowu biegać. Ale zrobiłam pierwszy krok a dokładnie zamiast jeździć do pracy samochodem,albo chodzić leniwie - jeżdżę rowerem. pierwszy krok wykonany. Teraz czas na następny.

Zmotywowałam się zdjęciami różnych pięknych dziewczyn, a także efektami ćwieczeń, które zamierzam od dzisiaj wykonywać. Od dzisiaj śniadanko w pracy  obiadki  i kolacje będą zrowe i pełne witamin.


For days I think about the transition to a healthy diet combined with systematic exercises, limiting sweets, sugar, carbohydrates and sugary juices. In most unhealthy things but I would not eat it even more improvement. Increase your physical activity. Zamiasać to the gym, work out in the evenings at home or start running again. But I took the first step and the exact place to go to work by car or walk slowly - I ride a bicycle. The first step is made. Now for the next.
Motivated with photos of different beautiful girls, and the effects ćwieczeń I intend to do today. From today, breakfast in working dinners and dinner will be balanced and full of vitamins.

08.05.2012

goodbye spring ??

Wiosna odeszła, jest zimno i nie ma słońca. Ale pociesza mnie myśl, że zapowiadają od jutra ładną pogodę. Więc może w końcu będę mogła założyć krótkie szorty.
Ale mimo tak chłodnej pogody od paru dni jeżdżę do pracy na rowerze. Od razu lepiej się czuje i taka ranna przejażdżka sprawia, że mam już od rana dobry humor.

Mam dla was wczorajszy outfit. Nie powala na kolana, ale jak już wielokrotnie wspomniałam kocham wygodę i praktyczność. A w tej stylizacji czułam się tak jak zawsze lubię się czuć czyli komfortowo. W sam raz do pracy czyli elegancko a jednocześnie wygodnie i w moim stylu. No i na rowerek też w sam raz.

Uciekam na kolację.
buziaki :*

Spring is gone, it is cold and no sun. But it comforts me think that the promise of nice weather tomorrow. So maybe I can finally wear short shorts.
But in spite of the cold weather a couple of days I drive to cycle to work. I immediately felt better and ride this morning makes me in the morning a good mood.
I have for you yesterday's outfit. Do not knock on my knees, but how many times I mentioned I love the convenience and practicality. And in the styling, I felt like I always like to feel that is comfortable. Just in time for work that is both elegant and comfortable in my own style. Well, the bike just in time too.

I'm running away for dinner.

kisses.
05.05.2012

Cafe and bad

sobota- a ja nie czuję się dobrze. Wydaje mi się ciągle, że zaraz wypluję płuca. Remont, zmienność pogody doprowadziła, że ciągle kaszle od jakiegokolwiek pyłu, kurzu, pylenia kwiatów. Ale mam nadzieję, że do wieczora mi przejdzie i będę mogła spokojnie wyjść, może na spacer z dodatkiem zdjęć.

Jak na razie czekam na przyjaciółkę, z którą teoretycznie zaplanowałyśmy spacer z mini sesją, ale nie wiadomo jak w praktyce. Czy w ogóle się zobaczymy i czy dojdzie do realizacji planu. Od paru tygodni planujemy się spotkać i ciągle nie wypala. :(

Saturday-and I do not feel good. It seems to me still, that just spit lungs. Repair, variability of the weather led that still coughing from any dust, dirt, pollen of flowers. But I hope that by the evening I go and I could easily go out, maybe for a walk with your photos.
So far, I'm waiting for a friend, which theoretically zaplanowałyśmy walk with a mini session, but do not know how in practice. Is it at all to see and if it comes to implementing the plan. For several weeks we plan to meet and still does not burn. : (


04.05.2012

work

kto powiedział,że  do pracy trzeba ubierać się jedynie w szare i czarne  kolory? Należy łamać stereotypy i iść z biegiem lat. Teraz tak samo można do biura czy na oficjalne spotkania ubierać kolorowe i żywe ubrania. Dlatego wczoraj w pracy towarzyszyły mi nowo zakupione spodnie w kolorze mięty. Skompletowałam je z śnieżno-białymi bodami. Dobrałam klasyczny pasek oraz neoneową kopertówkę.

w tym zestawie czułam się swobodnie, elegancko i odpowiednio ubrana do sytuacji.

Who said that to work you need to dress only in gray and black colors? It should break the stereotypes and go over the years. Now, just as you can in the office or dress for formal occasions and vibrant colored clothes. So yesterday at work with me newly purchased pants in the color of mint. I completed it with snow-white bodami. Drew neoneową classic strap and bag.
In this set, I felt comfortable, elegantly and appropriately dressed for the situation.
02.05.2012

come

Moja mała obecność na blogu spowodowana była remontem, wyjazdem oraz chorobą. Ale nadchodzę z nowymi pomysłami, stylizacjami oraz inspiracjami .

My little presence in the blog was due to repair, mobility and disease. But I come up with new ideas, andinspirations.finish

i po remoncie. Na moich ścianach zawitało odświeżenie,wiosna i piękne kolory takie jak lubię. 3 ściany są różowe a jedna dla rozmaicenia przybrała kolor jagodowy. Jestem zadowolona. W końcu ktoś kiedyś powiedział, że kolor : ścian,drzwi,okien i innych rzeczy wpływa na nastrój człowieka. A te kolory sprawiają,że odrazu odżyłam nie tylko mój pokój :)

Wiosna zawitała, a w mojej głowie narodziły się nowe pomysły na ciekawe inspiracje, stylizację. Witajcie żywe,pudrowe,neonowe i wiosnenne kolory, żegnajcie na kilka ładnych miesięcy szarne kolory.
Wiosna sprawia, że cieszę się wszystkim, uśmiech nie schodzi mi z twarzy i nabieram coraz to większej ochoty na spacery ,dzięki którym mogę uwieczniać te piękne chwile.

and after renovation. On my walls zawitało refreshing, spring and beautiful colors such as I like. 3 walls are pink and took one for rozmaicenia berry color. I'm happy. Finally, someone once said that the color of walls, doors, windows and other things affect human mood. And these colors make it immediately revived not only my room :)


Spring has arrived, and in my head New ideas for interesting inspiration and styling. Welcome to live, marshmallows, and wiosnenne neon colors, goodbye to a few nice months szarne colors.

Spring makes everything happy, the smile never leaves my face and it is becoming more willing to walk, so that I can capture those beautiful moments