28.01.2012

bad day

Piątki z reguły są przyjemne, w końcu rozpoczynają weekend. Lecz nie dla mnie. Ten piątek przyniósł mi wiele złych chwil. Oczywiście było też kilka ciekawych ale mimo wszystko przeważają te złe.

Macie niekiedy wrażenie,że cokolwiek zrobicie będzie odebrane za coś negatywnego ,że mimo jak bardzo się staracie to i tak jest to uważane,za złe ? Zamiast ujrzeć ,że staracie się , poprawiacie swoje zachowanie albo naprawiacie w jakimś stopniu swoje błędy by ich nie popełnić kolejny raz to i tak wychodzi na to ,że jesteście najgorsi. Jak by się świat walił, niebo scaliło z ziemią to i tak jest zawsze wasza wina ? - Ja tak się właśnie czuję. Nie ma ludzi idealnych , jesteśmy stworzeni i do tego by popełniać błędy. Ale nie powinny przesłaniać one naszej osoby ,która tak na prawdę jest ważniejsza od tego co było kilka lat, miesięcy temu ,że zbiliśmy ulubiony kubek mamy, porysowaliśmy samochód taty ,czy obraziliśmy przyjaciółkę ,ukochanego . Mimo tych błędów nie należy się zmieniać . Bo błędy kształtują z nas ludzi  ,którymi jesteśmy i będziemy.  Można przystopować , przeprosić ale nigdy dawać gwaranci ,że tak nigdy nie postąpimy. Można jedynie postarać się i nie dopuścić ,żeby tak się stało. Inni powinni nas pokochać za to jacy jesteśmy ,a nie za to jakie błędy popełniamy. Ktoś bardzo ważny w moim życiu kiedyś powiedział mi "NIE KOCHA SIĘ ZA COŚ , KOCHA SIĘ MIMO WSZYSTKO"  . Dlatego kochajmy i bądźmy kochani mimo wszystko .
Nie zmieniajmy się , postarajmy się naprawić i ulepszyć relacje z osobami ,których kochamy .

DOBRANOC :)

Fridays are usually pleasant, and finally start the weekend. But not for me. This Friday brought me a lot of bad moments. Of course there were also some interesting but still outweighs the bad.Do you sometimes feel that whatever you do will be seen as something negative, that despite how hard you try it, and so it is considered, a bad? Rather than see that trying to improve their behavior or in some way you repair your mistakes would not commit them again, and so it overlooks the fact that you are the worst. How would the world was falling, the sky scaliło to the ground and so it is always your fault? - I just feel so. There are no perfect people, we are created and this would make mistakes. But they should not overshadow our people, who really is more important than what it was several years ago that we zbiliśmy favorite mug, car porysowaliśmy dad, or offended friend, beloved. Although these errors do not change. . Clamp can, apologize but never give guarantors that never shall we do so. You can only try and not let that happen. Others should love us for that we are, and not for what mistakes we make. Someone very important in my life once told me "
Do not you love for something, you love after everything." Therefore, let us love and be loved in spite of everything.

Does not change, let's fix and improve relationships with the people we love.

GOOD NIGHT ;)


1 komentarz:

  1. i know what you mean, i sometimes feel that too! that i'm never good enough. but ignore and hope that the next day will be better! :)

    OdpowiedzUsuń