26.06.2012

ROMWE

Obiecana notka- zakupy w sklepie ROMWE, który bardzo gorąco polecam. Na przesyłkę czekałam ok. 10 dni i praktycznie o niej zapomniałam. Wczoraj czekała już na mnie w domu.
W Rmowe zakupiłam 2 rzeczy. Dzięki wygranemu konkursowi miałam do wykorzystania 50$ na zakupy. I według mnie wykorzystałam je bardzo dobrze.
Pierwszą rzecz, która wpadła mi od razu w oko to koralowa koszula. Nie posiada ona rękawów, co nie ukrywam było to dla mnie jedną z zalet, ponieważ jeszcze nie posiadam takiej w swojej szafie. Nie wspominając już o świetnym kolorze i zdobieniu bluzki przy kołnierzyku. Materiał jest wysokiej jakości, a także bardzo przewiewny.
Drugą rzeczą jaką wybrałam jest naszyjnik. Tak naprawdę wybrałam go w kolorze pudrowy róż, a otrzymałam nieco jaśniejszy - kremowy. Mimo to jestem z niego bardzo zadowolona. Nie mogłam mu się oprzeć i nie wahając się od razu wrzuciłam go do koszyka.

Promised note-shopping at ROMWE, which is very highly recommended. The shipment was waiting about 10 days and almost forgot about it. Yesterday was already waiting for me at home.
In Rmowe bought two things. With wygranemu contest had to be used for purchases of $ 50. I think I used them very well.
The first thing that caught my eye right away in a coral shirt. It does not have sleeves, which did not admit it was for me one of the advantages, because you do not have this in their closet. Not to mention the great color and decorating shirts with collar. The material is high quality and very airy.
The second thing is I chose a necklace. In fact I chose it in powder pink color, and I got a little brighter - cream. Yet I am very pleased with it. I could not resist it and not hesitating to immediately threw it into the basket.25.06.2012

TODAY

Przez ostatnie parę dni oddałam się w wir nauki, i muszę trwać w tym do piątku. Mam nadzieję, że wtedy w końcu  będę po egzaminach!
Dzisiaj przyszła do mnie paczka z ROMWE. Jakiś czas temu wygrałam konkurs ( sukienkę, prezent i 50$ na zakupy) niestety zaszła pomyłka i otrzymałam tylko zamówione przeze mnie rzeczy, a sukienki nie było. Ale jestem w trakcie wyjaśniania tej sprawy i mam nadzieję, że sukienka do mnie dotrze. Jutro na pewno pojawi się notka na temat tej przesyłki, póki co musicie uzbierać się w cierpliwość.

Dzisiaj zakupiłam również nowy lakier do paznokci ale o nim osobna notka.
Na dzisiaj mam dla Was kilka moich ulubionych zdjęć.


Over the last few days I gave himself into the study, and I have to go in this Friday. I hope that when I finallyafter exams!
Today she came to me with ROMWE package. Some time ago I won a contest (dress, gift and $ 50 on purchases), unfortunately, a mistake was made and received only thing I ordered a dress was not there. But I am in the process clarifying the matter and I hope my dress to arrive. Tomorrow will be sure to note about this package, as long as you have to earn to be patient.
Today I bought the new nail polish but a separate note of it.
As of today I have for you some of my favorite pictures.22.06.2012

W E E K

Dzisiaj pogoda jest świetna, lecz jeszcze nie jest tak ciepło i słonecznie jak latem powinno być. Ale to i tak duży sukces w porównaniu z ostatnimi burzami i pochmurnymi dniami, który miały miejsce przez ostatnie dni.
Dzisiaj rozpoczął się weekend- długo przeze mnie wyczekiwany. Mam ochotę wypocząć oraz wykorzystać go w 100%.Pierwszy weekend, w przeciągu, którego nie muszę jechać na uczelnię. W niedzielę zamierzam wybrać się na przejażdżkę rowerem, a jutro ZAKUPY z mamą, spacer połączony ze zdjęciami i miłym towarzystwem.

Dzisiaj 3 dzień mojej diety. Zero pokus, zero grzechów z czego jestem zadowolona.

Życzę Wam udanego weekendu.

Today the weather is great, but still not as warm and sunny summer should be like. But it's still a big success compared to recent storms and pochmurnymi days, which took place over the past days.
Today began with a weekend-long awaited by me. I want to relax and use it 100%. First weekend, within, you do not have to go to college. On Sunday, I intend to go for a bike ride and a walk tomorrow with photos, ice cream and nice company and shopping with my mama ;)

Today, three days my diet. Zero temptation, no sin.
I wish you a pleasant weekend.
21.06.2012

LOVE SHOES

Kocham buty :) chyba to nie nowość! Zapewne w życiu każdej kobiety jedną z wielkich miłości to miłość do butów. Przyznaję się bez bicia, mam ich pełno. Niektóre mają już parę lat i nie wychodzą z mody a ich stan jest idealny, natomiast niektóre założyłam może jeden raz ale nie oddam :D
Mam nadzieję, że już niedługo się wypogodzi i będę mogła kroczyć w szpilkach, sandałach, balerinach po suchej ulicy. Oby  ten deszcz się skończył i wyszło upragnione słoneczko. Mam już pomysł i ochotę na kolejną sesję :)
Idę ćwiczyć :) dzień 2 diety uważam za udany.

I love the shoes :) unless it's not new! Probably in every woman's life one of the great love is the love of shoes. I admit, without beating, I have plenty of them. Some have a few years and do not go out of fashion and its condition is perfect, and some wore once but can not give: D
I hope that soon the wypogodzi and I could walk in high heels, sandals, balerinach on dry road. May the rain is over and the sun came out desired. I already have an idea and desire for the next session :)
  I'm going to practice two days I think is a good diet
 

 

20.06.2012

O R A N G E

Cześć moi kochani. Nie wiem jak u Was, ale u mnie za oknem jest szaro, burzliwie i..... okropnie. A jutro niby 1 dzień lata? Oby słoneczko zaświeciło.
Nie za dobrze się czuję, dokucza mnie okrutny ból brzucha. Dlatego popijam gorącą herbatę i zaraz kładę się do łóżka. Ale zanim to zrobię pokażę Wam mój wczorajszy strój do pracy i na egzamin. Zrezygnowałam ze szpilek tym razem, postawiłam na wygodę i założyłam baleriny ozdobione ćwiekami.


Hello my dear. I do not know of you, but for me the window is gray, stormy i .... awful. And tomorrow, like one days summer? May the sun shine.
Do not feel too well, cruel teases me a stomach ache. Therefore, sipping hot tea and just go to bed. But before I do I'll show you my outfit yesterday for work and for the exam. I gave up the pins, this time, put on comfort and wore ballerina decorated with studs


T-shirt-Moodo, skirt-ALLEGROshoes- small shop necklace -ALLEGRO,
 bracelet- ROSSMANN

1 days diet

1 dzień diety zaczełam od zdrowego śniadania. Truskawki, musli, jogurt naturalny. :)mniam:)

1 days since I started the diet a healthy breakfast. Strawberries, musli, plain yogurt. yum :) :)
FROM TODAY

Krótka relacja. Wczoraj miałam egzamin z socjologii. Moje odczucia? negatywno-pozytywne. Negatywne dlatego, że forma była zupełnie inna niż ustalona. Zamiast 1,5 minuty rozmowy były 4 pytania i na to 30 minut. Chciałabym podkreślić, że pytania były mega "dziwne". Dziwne również było zachowanie szanownego profesora socjologii, gdy podczas szybkiego egzaminu, na którym wszyscy piszą skupieni, zaczął śpiewać operę. To nie jest normalne. No i skoro był pisemny egzamin to wyniki dopiero jutro.
Jeśli chodzi o pozytywne strony to nie denerwowałam się przy pisemnym tak jak by było to przy formie ustnej.Drugi egzamin z Doktorem W. nie odbył się. Kolejny raz z powodu, że po prostu nie chciało się przyjechać Dr. bo był zmęczony. Specjalnie przyjechaliśmy na egzamin, większość zwolniła się z pracy na parę godzin, a on olał nas.Ja już chce mieć koniec tych egzaminów. Więcej denerwowania się ludźmi niesłownymi niż zaliczeniami.

A brief report. Yesterday I had an exam in sociology. My feelings? negatywno-positive. Negative because the form was completely different than fixed. Instead of 1.5 minutes talks were 4 questions and is 30 minutes. I would like to emphasize that the questions were mega "strange". Strange behavior has also been esteemed professor of sociology, when the rapid test, in which everyone is writing focused, began to sing opera. This is not normal. Well, if it was a written exam results tomorrow.
As for the positive side it is not nervous at writing as if this was on a ustnej.Drugi exam with Dr. W. did not take place. Once again, because they just did not want to come Dr. I was tired. Especially we arrived at the exam, most quit his job for a few hours, and he olał nas.Ja already wants to have the end of these exams. More panic than men niesłownymi zaliczeniami.

Z INNEJ BRZECZKI:
OD DZISIAJ DIETA, ĆWICZENIA, WIĘCEJ JAZDY ROWEREM. :) a o wszystkich postępach, wszystkie relacje będę notować właśnie tutaj:)

NY OTHER WORT:
FROM TODAY diet, exercise, MORE cycling. :) But about all the progress, all the relationships I will just note here :)


19.06.2012

N E R V O U S

Wczoraj była niewiarygodna burza. Niebo było przecudne, a jego kolory niesamowite. W połowie tego zjawiska, gdy bardzo intensywnie wiał wiatr, duże krople deszczu zaczęły spadać z chmur, zrobiło się ciemno i zimno ogarnął mnie strach. W dodatku dźwięki jakie dochodziły za okna były na tyle głośne, że podskakiwałam. Przez parę godzin nie było prądu, a po tym incydencie z burzą zabrali ciepłą wodę na parę długich dni. Więc przyszło mi uczyć się na egzamin przy świeczce, bez internetu bez którego moje notatki stały się jednym wielkim chaosem. Więc jednym słowem mówiąc właśnie wchłaniam skrawek wiedzy, której wczoraj nie mogłam nabyć. Widzę wszystko dzisiaj w szarych, ponurych kolorach, tak samo jak wczorajsza burza. Moja głowa jest "pełnia" Comte, Marksa, Durheima i Webera, po teologiczne, metafizyczne i pozytywne etapy czegoś tam {pojmowania świata?} kończąc na mechanicznej i organicznej solidarności; kulturze i władzy. Jednym słowem nie rozumiem. Mam nadzieję, że egzamin to faktycznie będzie 1,5 minuty rozmowy (tak było ustalane z profesorem) a nie maglowanie i improwizacja studenta na temat, o którym nie ma pojęcia.

Widzę to na prawdę czarno.
Yesterday was an incredible storm. The sky was absolutely wonderful, and the colors amazing. In the middle of this phenomenon, when the wind blew very hard, large drops of rain began to fall from the clouds grew dark and cold fear gripped me. In addition, the sounds that came with the windows were so loud that bounced. For several hours there was no electricity, and after this incident, the storm took the hot water for a few long days. So I came to study for the exam by candlelight, without the internet without my notes which have become one big chaos. So in one word, I just absorb piece of knowledge that I could not buy yesterday. I see everything in gray today, gloomy colors, just as yesterday's storm.
My head is "full" Comte, Marx, Durheima of Weber, the theological, metaphysical and positive stages of something there, comprehension of the world {?} Ending with the mechanical and organic solidarity, culture and power.I do not understand a single word.
I hope this test will actually be 1.5 minutes talk (this was determined with a professor) and not the pressing of the student and on improvisation, which has no idea.

I see it's really black.

18.06.2012

learning

Dzisiaj od samego rana termometry wskazują ponad 30 stopni Celciusza. Za pare dni lato. Oby taka pogoda utrzymała się na dłuższą metę.
Mam ochotę na spacer, owocowe lody w miękkim wafelku i zdjęcia.

Today in the morning thermometers indicate more than 30 degrees Celsius. Summer for a few days. May the weather remained so in the long run.
I feel like a walk in the soft fruit ice wafelku and photos.

 
Ale niestety na parę dni muszę zapomnieć ładnej pogodzie i wsadzić nos do książek. Jutro mam dwa egzaminy. I tak naprawdę nie czuję się z nich mocna. Rozumiem to wszystko, ale czy Wy też tak macie, ze pewien profesor na wykładach jest zabawny, miły, a na egzaminie to zupełnie inny człowiek. Wredny dla każdego i co dziesiąta osoba zdaje u niego?

But unfortunately for a few days I have to forget the weather is nice and put his nose to the books. I have two exams tomorrow. I really do not feel them strong. I understand all this, but if you have it so, from a professor at the lectures is funny, kind, and the exam is a completely different person. Mean for each and every tenth person seems to him?Po pracy do wieczora zatapiam się w książkach i notatkach z socjologi i próbuję co kolwiek nauczyć sie. ( tak na marginesie to nie mam pojęcia czego mam się uczyć skoro nic nie było na wykładach). :(

After working the evening immersed in books and notes from sociology and try as any to learn.

17.06.2012

WHITE-RED

Cześć kochani! jak mogliście już zauważyć na blogu zaszło sporo zmian, od nagłówka, po zakładki kończąc na czcionce. Ja jestem zadowolona z efektów. Chociaż jeszcze kilka małych zmian muszę dokonać i dodać. Ale już w 80% moja praca jest wykonana.

Wczoraj był mecz Polska- Czechy. Niestety przegraliśmy, a to wiąże się z tym, że nie wyszliśmy z grupy i odpadliśmy z rozgrywek. Jesteśmy teraz tylko organizatorami, ale według mnie bardzo dobrymi. Mam nadzieję, że nie tylko Polacy uważają tak, ale także zagraniczni goście.
Szczerze powiedziawszy na czas EURO stałam się kibicem. Kibicowałam, komentowałam i krzyczałam oraz oczywiście skakałam z radości jak udało się naszej drużynie zdobyć gola.Pochodzę z piłkarskiej rodziny i nie od dzisiaj są mi znane zasady, reguły piłki nożnej, nawet umiem zdefiniować spalonego, zawsze wiedziałam kiedy są rozgrywane jakiekolwiek rozgrywki. Jednak nigdy  bardzo mnie to nie interesowało. Ale od rozpoczęcia euro polubiłam ten sport i zapewne mój doping nie skończy się na tej imprezie.


Hi sweetie! How could you have noticed the blog had set a lot of changes, from the header, and ending with the font tab. I am pleased with the results. Although a few small changes I make and add. But in 80% of my work is done.
Yesterday was a match between Poland and the Czech Republic. Unfortunately we lost, and this is associated with the fact that it got out of the group and went out of the competition. We are now just organizers, but to me very good. I hope that not only the Poles believe so, but also foreign visitors. Honestly at the time I became a fan of the EURO. Supporter, commented, and of course I screamed and jumped with joy as our team was able to get gola.Pochodzę of the football family and not from today, I am aware of the rules, the rules of football, I can even define the offside, I always know when you are playing any game. But I never really made me not interested. But the euro since the beginning I liked the sport and probably my cheering will not end up at the event.


15.06.2012

BREAK

Mam kilka według mnie ciekawych pomysłów na odświeżenie bloga. Jestem właśnie w trakcie realizacji. Ciężko mi pracować na komputerze, który musi mi służyć aż do końca weekendu. Na swoim laptopie mam wiele przydatnych programów, które ułatwiłyby mi zadanie, a przede wszystkim klawiatura nie zacina się co drugie słowo.
W przerwie na herbatę, a blogowym odświeżaniem chciałam pokazać wam jeden z moim ulubionych outfitów.

I think I have some interesting ideas to refresh your blog. I am currently in the process of implementation. I find it hard to work on a machine that must serve me until the end of the weekend. On his laptop I have a lot of useful programs that would facilitate my task, and especially not the keyboard locks up every other word.

In a break for tea, a refreshing blog I wanted to show you one of my favorite outfits.

 jeans- H&M, t-shirt- NEW YORKER, shoes- CCC, bag- ALLEGRO

Czas na remont

 

 

 

  OGŁASZAM NA DZISIAJ REMONT BLOGA!:)

  Today I announce the renovation blog

 

 strawberry madness

Truskawki, Truskawki, Truskawki!
Dzisiaj opanowały mnie. Na śniadanie przygotowałam sobie truskawki z mussli i jogurtem truskawkowym, właśnie zajadam się kisielem truskawkowym i na biurku w pracy stoi woda o smaku truskawkowym. Na dodatek w domu stoi wielka miska świeżych truskawek, które po powrocie do domu będę jeść.
Uwielbiam za to maj i czerwiec, że mogę zajadać się świeżymi, soczystymi owocami. Są zdrowe i dzięki nim śniadanie, obiad, czy kolacja nabiera innego znaczenia i jest o wiele zdrowsza.


Strawberries, Strawberries, Strawberries!
Today mastered me. For breakfast, I prepared myself mussli strawberries and yoghurt with strawberry, just tucking into strawberry jelly and on your desk at work is a strawberry-flavored water. In addition, the house stands a huge bowl of fresh strawberries, which, after returning home, I eat.
I love it for May and June, that I can gorge on fresh, juicy fruits. They are healthy, and through them breakfast, lunch or dinner takes on another meaning, and is much healthier.


14.06.2012

shorts

Jestem dzisiaj trochę zabiegana. Ale znalazłam czas by przerobić trochę stare spodnie. Długie jeansowe spodnie skróciłam, podwinęłam oraz przyszyłam koronkę, która w ostatnim czasie stała się modna.

Pracuję nad nowym wyglądem bloga, ale z racji, że mój laptop został użyczony na parę dni, więc muszę korzystać z komputera rodziców, na którym praktycznie nie mam tego co potrzebuję.
Ale w najbliższym czasie będą widoczne zmiany na blogu.


Today I am a little busy. But I found the time to redo some old pants. Long denim pants shortened, rolled up and sewed lace, which recently became fashionable.
I'm working on a new design blog, but because of that my laptop was lent for a few days, so I have to use your parents, for which practically do not have what you need.

But in the near future will see the changes on the blog.
Kolejny dzień pochmurny i szary. Tylko kawa ratuje od zasypiania przy biurku w pracy.
Dziś jestem naładowana  pozytywną energią, nawet taka   pogoda mi nie przeszkadza. Mam zamiar upiec babeczki i przerobić stare spodnie na szorty.
Zastanawiam się, co przyniesie mi ten dzień. Mam nadzieję, że  podsumuje go z uśmiechem.


Another day of overcast and gray. Only coffee saves from falling asleep at your desk at work.
Today, I am charged with positive energy so that weather does not bother me. I'm going to bake muffins and old pants to make shorts.
I wonder what surprises me today, this day will bring. I hope that I can summarize it with a smile.

13.06.2012

...

Zmęczenie, nerwy, zły humor- to moje dzisiejsze przyjaciółki. Ciągle borykam się z problemami, które trwają od długich dni...tygodni, a może nawet od kilku miesięcy. Nie będę tutaj wdawać się w szczegóły i rozpisywać, ale uwieżcie mi, że była by to duża ilość tekstu. Marzę dzisiaj tylko o tym by zrobić wszystko co mam do zrobienia i odpocząć, zjeść dobrą kolację i aż do pory na spanie zalegać na kanapie. Nie wiem na ile mi to wyjdzie, ale spróbuję.

Pozostały mi trzy egzaminy. Idzie  z górki.Dwa mam w tym samym dniu i tak na marginesie z socjologi nic się nie dowiedziałam mimo, że uczęszczałam na wykłady i ćwiczenia. Po prostu facet nie przekazuje "wiedzy" tylko mówi o swoich problemach. A drugi egzamin jest bardziej stresujący. W tamtym tygodniu byłam na nim czekałam uwaga..... ponad 3 godziny! i co... weszłam do sali (wchodziliśmy dwójkami) i usłyszałam, że to nie ma sensu, że nie mamy żadnej wiedzy. Szanowny Pan Doktor wszystkie swojej dokumenty miał już schowane w swojej skórzanej torbie, stał i szykował się do wyjścia. Ale my się nie poddałyśmy. Zaczęłyśmy dyskusję, która skończyła się pytaniami z egzaminu, na które poprzednie osoby albo nie odpowiedziały, albo po prostu udzielone odpowiedzi nie pod pasowały. Okazało się, że jednak umiemy. Ale zamiast nas wysłuchać, poświęcić te 5 minut i mieć z głowy, usłyszałam "no skoro umiecie to widzimy się 19 czerwca na egzaminie". To jakiś żart. Specjalnie przyjechałam, czekałam pond 3 godziny na darmo, straciłam czas i pieniądze i co z tego miałam? Nic. Nawet nie usiadłam. Nawet nie zostałam dopuszczona do jakiejkolwiek odpowiedzi. 
Dla podsumowania i sprecyzowania był to piątek dzień otwarcia Euro 2012, mecz Polska- Grecja. Jak weszłam do sali była godzina 17.30. Więc logiczne, że DOKTOR, osoba odpowiedzialna za sport na uczelni, od wielu lat trenująca wiele dyscyplin sportowych, będąca rektorem sportu i rekreacji śpieszyła się na transmisję. To jest po prostu nie odpowiednie zachowanie oraz brak szacunku dla studentów, dla ich czasu i wielu rzeczy, których się wyrzekli by dotrzeć na egzamin, który w praktyce się nie odbył!

Fatigue, nerves, bad mood today-it's my friend. Still struggling with the problems that last for long days ... weeks, maybe even a few months. I will not go into details and write much, but uwieżcie me that she was to a large amount of text. Today I dream about is to do all I have to go and relax, eat a good dinner and up to date to lie on sleeping on the couch. I do not know how it will come to me, but I'll try.
I remained three exams. I'm going with górki.Dwa the same day and by the way of sociology I learned nothing, although he attended lectures and exercises. Just a guy does not pass the "knowledge" only talks about their problems. A second test is more stressful. In that week I was waiting for him attention ..... more than 3 hours! and what ... I walked into the room (we went in twos), and I heard that it makes no sense that we do not have any knowledge. Dear Mr. Doctor all of his documents had been hidden in his leather bag, and was preparing to leave. But we do not poddałyśmy. We started the discussion, which ended with questions from the exam, which the previous person or did not respond, or just not answered the suit. It turned out that, however we can. But instead we hear, spend those 5 minutes and have a head, I heard, "Well, since you know how we see it on June 19 on the exam." This is a joke. Especially I came, I waited three hours for pond free of lost time and money and what it had? Nothing. You do not even sat down. Even though I was not permitted to any answer.To summarize and clarify it was the Friday opening day of Euro 2012 match between Poland and Greece. As I entered the room time was 17.30. Therefore logical that the doctor, the person responsible for sport at the university for many years while training a lot of sports, a sports and recreation rector hurry to transmit. It's just not appropriate behavior and lack of respect for students, for their time and many things to be renounced to reach the exam, which in practice was not!

12.06.2012

PASTELOWO

Ostatnio zakupiłam parę nowych ubrań, między innymi brzoskwiniową ( albo jak kto woli koralową) bluzkę. Połączyłam ją z moimi ulubionymi spodniami i butami. W  tym stroju kibicowałam Polakom na otwarciu EURO ;)
Ostatnio również pogodziłam się z moimi jeansami:) Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła pokazać wam stylizację z nimi w roli głównej.

Recently I bought some new clothes, including peach (or coral, if you prefer) blouse. I combined it with my favorite pants and boots. In this outfit, cheering Poles in the opening Euro;)

Recently reconciled with my jeans :) I hope that soon I will be able to show you the styling of them in the lead role.
Ombre ? Yes or not?

no i spróbowałam, kolejny raz i kolejny. I co ? nic. Nie wyszło tym razem. Ale to mnie nie zniechęca. Muszę nabyć lepszą gąbkę  i pójdzie lepiej.

Oglądam mecz Czechy- Grecja. Ci pierwsi prowadzą 2:0  a w tym momencie mija dopiero 13 minuta.
W pracy postawiłam, że Grecja wygra 2:1, więc godzę się z porażką i zajadam się truskawkami :)Well, I tried, again and again. And what? nothing. Did not work out this time. But that does not discourage me. I have to buy a better sponge and go better
I watch the match Czech Republic-Greece. The former lead 2-0 and this time goes by only 13 minutes.
In this paper I set that Greece will win 2-1, so I accept the defeat and eating the strawberries :)

TODAY OMBRE

Dzisiaj mam zabiegany dzień, a dokładnie po południe. W pośpiechu muszę pozałatwiać parę pilnych i mniej pilnych spraw związanych z moją osobą. O 20.45 mecz Polska- Rosja? Jak typujecie? Według mnie wygra Polska. Może to mało prawdopodobne, ale jetsem optymistką.
Oglądając mecz zamierzam wykonać ombre na paznokciach. Nigdy jeszcze tego nie robiłam i nie mam w tym wprawy. Ale z ciekawości i chęci spróbuję. 


Today I have a busy day, and just after noon. In a hurry I have to settle, some urgent and less urgent matters related to my work. About 20.45 the match between Poland and Russia? Outcome? For me to win Poland. Maybe this is unlikely, but the jets optimist.
Watching the game I'm going to do ombre on the nails. Never before did not and do not have this skill. But out of curiosity and willingness to try.11.06.2012

WIN

Właśnie dopięłam na ostatni guzik sprawy związane z moją wygraną :) wydałam 50$ w sklepie ROMWE. Teraz czekam z niecierpliwością na moją przesyłkę z zamówieniem oraz wygraną ;)

jestem strasznie podekscytowana.


I dopięłam the last button issues :) I put my winning $ 50 in store ROMWE. Now I'm looking forward to my shipment of your order and win;)
I am so excited.
 

Wygrałam konkurs :D

Jestem podekscytowana i strasznie się cieszę. Czuję się jak dziecko, które dostało lizaka pierwszy raz w życiu. Nie spodziewałam się, że wygram coś kiedykolwiek. Nigdy nie wygrałam i nie liczyłam na szczęście tym razem. A tu proszę niespodzianka. Bez powodu dzisiaj sprawdziłam pocztę, a tam e-mail z wiadomością o wygranej. Przetarłam oczy i  niespecjalnie się przejęłam bo pierwsza moja myśl była taka, że to spam.
Dla pewności po paru minutach zajrzałam do pewnej blogerki, u której był organizowany konkurs. A tam wyniki.Przesunęłam niżej myszką stronę i zobaczyłam, że to ja wygrałam. Wtedy nie miałam żadnych wątpliwości.

To ja jestem szczęśliwą zwyciężczynią konkursu organizowanego przez ROMWE oraz przez aDancing-Queen

 do wygrania była sukienka, 50 $ i prezent niespodzianka :D

Dziękuję!

I'm excited and very happy. I feel like a child who got a lollipop for the first time in my life. Do not expect to win anything ever. I've never won, and not counting on luck this time. And here a surprise. For no reason today I checked the mail and there e-mail with news of victory. I rubbed my eyes and took over as not really be my first thought was that it was spam.

To be sure, after a few minutes I looked up to a blogger, in which he was held the competition. And there wyniki.Przesunęłam mouse down the page and saw that I won. Then I had no doubts.

I am the lucky winner of a competition organized by ROMWE and by aDancing-Queen

To win was a dress, $ 50 and a surprise gift.Thank you!

Inspiration Shoes ;)

Poniedziałkowy poranek z inspiracjami.

Kocham Buty <3Monday morning of inspiration.

I love the shoes <3
08.06.2012

Poland :)

Dzisiaj mecz Polska-Grecja. Kibicujecie?
Ja nie jestem "wielką" fanką piłki nożnej, mimo, że pochodzę z rodziny piłkarzy i całe życie towarzyszy mi piłka nożna w różnej formie.
Ale dzisiaj oficjalnie zacznie się EURO 2012 i to my Polacy odegramy mecz.
kibicuję i przyznaję szczerze - zaraziłam się klimatem kibicowania:)

Dzisiaj ze znajomymi wybieramy się do baru by kibicować i świętować ;)
a dzisiaj zaliczenie i jutro :( no cóż ;) mam nadzieję, że w tym odniosę też zwycięstwo ;)

Today, the match between Poland and Greece. Do you support?
I am not a "great" football fan, although I come from a family of footballers and their lives with me football in different forms.
But today the official start to Euro 2012 and we Poles played the game.
fan of and I confess frankly - got infected rooting climate :)
Today we're going with friends to a bar to cheer and celebrate;)

a day pass and tomorrow: (;) Well I hope that in this I will also win;)