05.01.2012

Cosmetic Paradise

Jak każda kobieta  mam w swoich czterech ścianach swój kosmetyczny raj, a dokładnie miejsce gdzie znajdują się moje kosmetyki, te mniejsze i większe , cudeńka i cuda bez ,których obejść się nie potrafię. Dosłownie !
A co zrobić gdy nie ma już miejsca na półce ,która jest przeznaczona do nich ? no właśnie.
Wtedy jest problem.  Ja osobiście mam kilka takich miejsc gdzie znajdują się moje kosmetyki. Oczywiście większość jest w moim pokoju na komodzie, półce i wielkiej kosmetyczce . Lecz to nie wystarczy ,ciągle brakuje miejsca . W łazience znajdują się te najpotrzebniejsze kosmetyki jak : tonik,mleczko do demakijażu, antyprespirant ,żel do twarzy oraz różnego rodzaju rzeczy do wykonania codziennego makijażu i inne.
Ciągle panuje w nich chaos ,raz znajdują się w kosmetyczce raz na zewnątrz, szczególnie jak trzeba zrobić się na bóstwo w dość szybkim tempie. Kilka drobiazgów podróżuje ze mną także w torebce na codzień .
Dlatego moje kosmetyki są wyposażone w różnego rodzaju koszycki ,schowki ,które nie tylko zapewniają im miejsce ,porządek oraz nadają wygląd pomieszczeniu.


Like any woman I have in your own four walls your beauty paradise, and the exact place where you can find my cosmetics, these smaller and larger, wonders and miracles without which I can not get away. Literally!

And what do you do when there is no space on the shelf, which is dedicated to them? no Exactly.

Then the problem is. I personally have a few places where you can find my cosmetics. Of course, most of it in my room on the dresser, bookshelf and a great Toiletery. But that's not enough, still lack the place. In the bathroom are the most needed cosmetics such as lotion, milk lotion, antyprespirant, the gel to the face and all kinds of things to do everyday makeup and more.

Still prevails in them, chaos, once located in Toiletery time outdoors, especially as you have to do the deity in a fairly rapid pace. A few trinkets also travels with me in a bag on a daily basis.

Therefore, my cosmetics are equipped with different types of bins, lockers, which not only provide them a place, order and give the appearance of the room.

 

2 komentarze: