08.01.2012

That's great !

Właśnie skończyłam malować moje paznokcie. Jutro zrobię zdjęcie przy świetle dziennym.
Za mną cały dzień relaksu . Jestem gotowa na rozpoczęcie następnego tygodnia.


Oglądam własnie na Mtv  Geordie Shore. Nie ogarniam tego. JedynymI tematami jaki są tam poruszane to sex,piersi ,impreza. Według mnie dziewczyny,które tam występują kompletnie się nie szanują. Mówią ,że nie lecą na każdego ,jak ktoś je zaprasza do domu to odrazu z miejsca mówią ,że zero zabawy . A jednak kończy się to na jednym. Niech się bawią ,ale po co mówią jedno a robią drugie i dzięki temustwarzają sobie opinię łatwiej.

Szczerze ? denerwują mnie takie programy .Mimo to oglądam i z odcinak na odcinek przekonuję się o tym ,że warto siebie SZANOWAĆ.

I just finished painting my nails. Tomorrow I'll do photo in daylight.
Behind me the whole day of relaxation. I'm ready to start next week. 
I watch MTV has just the Geordie Shore. Do not embrace it. The only subject which is so moved by this sex, breasts, party. According to my ,gir that there are completely no respect. They say they do not fly at all, as someone invites them home immediately from the place that say zero fun. But it ends up on one. Let them play, but why say one thing and do another, thus making himself an easy review.

Honestly? annoyed me such programs. Yet I watch the episode cutter and am convinced that werespect each other.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz