03.02.2012

terrible story !!

Nie rozumiem, nawet nie potrafię i nie wiem czy chcę to zrozumieć . Jak własna matka może zrobić własnemu dziecku tak straszną rzecz. Nie udzielić pomocy lecz ukryć jego maleńkie ciało i udawać jak by stało się zupełnie co innego. nasuwa  mi się setki pytać , dlaczego nie wezwała pogotowia jak nieumyślnie wyleciało jej dziecko z rąk , dlaczego nie była od samego początku szczera ?, dlaczego nie pomogła własnemu jedynemu dziecko ?. DLACZEGO NIE ZACHOWAŁA SIĘ JAK MATKA !? . jak można własne dziecko w tak bestialski sposób potraktować. Cała Polska, nie tylko policja, straż , detektywi, telewizja ,fundacje próbowali tej rodzinie pomoc w odnalezieniu dziecka lecz nawet my , obywatele ,zwykli ludzie potrafiliśmy odłożyć nasze codzienne życiowe czynności na bok  by pomóc bezinteresowni w jakikolwiek sposób . A tu taka niespodzianka . Matka , o ile można nazwać tą Kobietę matką , po tygodniu, dopiero po tygodniu przyznała się ,że to jej wina , jak tak można, jak można być tak nieludzkim . Czy tacy ludzie zasługują po czymś takim na szacunek ?Skoro do własnego dziecka nie mieli nawet grama szacunku?. Nie, to dla mnie jest coś co nie wymaga dalszego rozmyślania.


I do not understand, even I can not and do not know if I want to understand it. As his mother her child could do such a terrible thing. Not to help but hide his tiny body and pretend as if it became something completely different. Hundreds of makes me ask, why do not inadvertently called the ambulance as it flew from the hands of a child, why was not honest from the beginning?, why not help the one's own child?. Why not survived as a mother!? . how their own child in such a brutal way to treat. All of Poland, not only police, fire, detectives, television, the foundations of the family tried to help me find my baby, but even we, the citizens, ordinary people were able to put aside our daily life activities aside to help disinterested in any way. And here's a surprise. Mother, if you can call this woman a mother, after a week, after a week admitted that it was her fault, as it can, how can you be so inhuman. Do these people deserve something like this for respect? As for her own child did not have even a gram of respect?. No, it's for me is something that requires further reflection.2 komentarze:

  1. To jest straszna historia ;( Ja od początku podejrzewałam matkę, niestety...

    OdpowiedzUsuń