03.08.2012

BERSHKA

kochani przepraszam Was po raz kolejny za moją niską aktywność na blogu. Jest wiele ważnych i przykrych spraw, które w ubiegłych dniach mnie dotknęły. Są to sprawy rodzinne, zdrowotne, związane z pracą. Nie chce poruszać ich tutaj na blogu dlatego chwilowo nie jestem pozytywnie nastawiona do blogowania.
Ale muszę pochwalić się Wam, że otrzymałam paczuszkę od BERSHKA, w której znajdowała się moja spódniczka. Rychło w czas, bo 31.07 miałam 21 urodziny. i udało mi się ją założyć na tą okazję i dzięki niej urodzinowa sesja zdjęciowa nabrała ciekawego wyrazu.
W ciągu ostatnich dni zakupiłam kilka nowych rzeczy, które wrzucę już niebawem.
A teraz korzystam z wolnej chwili i odpoczywam. Dzisiaj zaplanowaliśmy urodzinową imprezę z moją przyjaciółką która tego samego dnia skończyła również 21lat. Nie wiem jeszcze czy uda mi się dotrzeć tam. Ale mam taką nadzieję.

sorry dear you once again for my little activity on the blog. There are many important and unpleasant things, which in the past few days have affected me. These are family matters, health, work-related. I do not want to move them here on the blog at the moment because I'm not positive about blogging.
But I must commend to you that I received a package from Bershka, which was my skirt. Soon the time because I had 31.07 21 birthday. I managed to wear it for the occasion and thanks to her birthday photo session has become an interesting word.
Over the last few days I bought a few new things that throw soon.
And now I use the free time and rest. Today we planned a birthday party with my friend on the same day that also ended 21lat. I do not know yet if I can get there. But I hope so.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz