24.01.2012

power in the morning

od 7 zaczęła się moja dawka 8 godzin pracy. Oby minęły jak najszybciej . potem może jakieś małe zakupy  i mała dawka nauki.

Denerwuje mnie sytuacja w sprawie ACTA !. Czy Ci ludzie myślą, zamiast się rozwijać to idziemy w dół !. Dojdzie jeszcze do tego ,że wrocimy do ery stania w kolejkach i kupowaniu na kartki . Właśnie politycy wypowiadają się na ten temat w radiu i oczywiście jak wszyscy podpisują tą umowę to Polska nie jasne też musi . Dziwne sami kłamią bo wiele krajów w Europie nie podpisuje tego .! Co oni chcą u nas w tym kraju udowodnić.
Jutro cała Polska internetu się jednoczy!.

Between 7 and started my dose of 8 hours. Would have passed as soon as possible. then maybe a little shopping and a little dose of science.

Situation bothers me on ACTA!. Do you people think, rather than to develop it go down!. Will be added to this, that'll come back to the era of queuing and buying the cards. That politicians speak on this topic on the radio and of course as we all signed the agreement that Poland must also not clear. Strange because they lie in Europe, many countries do not sign it.! What they want from us in this country to prove.

Tomorrow the whole of Poland unites the internet!.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz