10.02.2012

Oh.

Padam ! Nie mam siły na to by nawet wstać i położyć się do łóżka, nie mówiąc już o wciskaniu klawisza na klawiaturze . Jestem już po 3 dniu pracy . I powiem tak : nie jest łatwo. Ciągle na nogach , noszenie towaru, ustawianie, szukanie go na etykietach , latanie z jednego końca supermarketu na drugi koniec  , w dodatku teraz mamy renowację , bałagan koszmarny no ale cóż , jestem zadowolona nie z powodu bolących nóg czy zmęczenia , ale z tego ,że w ciagu paru zaledwie dni przerwy od pracy znalazłam nową pracę. Może nie wymarzoną i lepszą od tej ,którą zakończyłam ale przynajmniej taką ,która daje mi zatysfakcję do tego ,że nie należę do ludzi ,który boją się ciężkiej pracy ,że pobrudzą sobie buciczki czy połamią paznokcie. Praca jak każda inny ,w każdej trzeba znaleźć sobie punkt na którym skupimy uwagę i bedziemy narzekać . 8  miesiecy pracy przy biurku ,a teraz praca bardziej aktywna nie zaszkodzi :). wszystkiego trzeba w życiu spróbować oraz przeżyć i nabrać doświadczenia,żeby nie zginąć w tym świecie.
Buziaki ;)

A co U Was ?

I fall! I have no strength for it to even get up and go to bed, not to mention pressing a key on the keyboard. I'm already on the 3rd day of work. And I will say this: it is not easy. Still on his feet, carrying goods, setting, look for it on labels, flying from one end of the supermarket at the other end, in addition, we now have renewed, but no nightmare mess Well, I'm happy not because of aching legs and tired, but that within just a few days off from work I found a new job. You may not dream, and better than the one that I finished but at least the one that gives me zatysfakcję to the fact that I do not belong to people who are afraid of hard work that you get dirty or shoes  would break their nails. Work like every other, each must find a point on which we focus attention and we will not complain. 8 months of work at the desk, and now work more active does not hurt :). everything you need in life to try and survive and gain experience, not to die in this world.
;) kisses


And how are you?

1 komentarz: