10.02.2012

tuti fruti

Uwielbiam owoce , ile to ja lat nie jadłam grejpfruta ? Pamiętam ten smak z dzieciństwa ble. tak właśnie tak mogę określić go. Przypominam sobie jak moja mama po moich długich namowach ,negocjacjach ,że będę jeść ten owoc - zakupiła mi go ,chociaż dobrze wiedziała ,że mimo moich słów i tak nie spodoba mi się . Słyszę dźwięk noża ,który kroi czerwony ,wielki ,kulisty owoc ,widzę moją twarz ,która na ten widok uśmiech się od ucha do ucha, no i przyszedł czas na gorszą część opowieści jak smakuję ten "pyszny" owoc . tak, jak moja mama się domyślała natychmiastowo , pewną ręką odłożyłam kawałek owocu od razu po skosztowaniu. I teraz znów miałam okazję go mieć w ustach. O dziwo , O Dziwo ! Smakował inaczej ,a dlaczego ?. bo pamiętając ten smak z dzieciństwa ,to wspomnienie  stworzyło obraz w mojej głowie ,że w żadnym wypadku, pod żadnym pozorem nie gryźć tego owocu .  lecz teraz , po latach ! smak był zupełnie inny , soczysty ,lekko gorzki lecz za sprawą cukru -niebo w gębie !.  A jaki morał ? Taki ,że nie należy przez pryzmat czasu ,lat i dzieciństwa zamykać się na sprawy ,czy rzeczy ,które kiedyś były dla nas nie najlepsze,bo o dziwo teraz mogą być tymi najlepszymi . A rezygnacja ze spróbowania po raz kolejny ,może nas kosztować wiele , możemy stracić coś wyjątkowego , dobrego.... tak jak smak dawno zapomnianego grejpfruta :) (hehe)


I love fruit, how many years I did not eat grapefruit? I remember the taste of childhood ble. so just so I can determine it. I remember my mom after my long persuasion, negotiation, I'll eat this fruit - I bought it, although she knew that despite my words, and so not like me. I hear the sound of a knife that cuts red, large, spherical fruit, I see my face, which at the sight of a smile from ear to ear, and of the time the worse part of the story as I taste the "delicious" fruit. just like my mom immediately guessed, I put a piece of fruit by hand immediately after trying. And now again I had the opportunity to have him in my mouth. Surprisingly, to my surprise! It tasted different, and why?. I remember the taste of childhood, the memories created a picture in my mind, that in any event, under no circumstances should you bite the fruit. but now, after years! the taste was quite different, juicy, slightly bitter but because of the sugar-heaven in my mouth!. And what moral? Such that there should be through the prism of time, age and childhood close to the matter, or things that were once the best for us, because, strangely enough now may be the best. And try not to place once again, it may cost us much, we lose something very special, well .... as a long-forgotten taste of grapefruit :) (hehe)


3 komentarze:

  1. I love fruits too but I didn't eat a grapefruit for such a long either. Shame on me haha. ;-)

    thanks for your comment!!

    www.antoniaivana.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń