24.02.2012

recover

Mimo pochmurnego poranka, odwilży i zimnego wiatru , w mojej duszy panuje już wczesna wiosna ;).

Despite the cloudy morning, thaw and cold wind in my soul there is no longer in the spring;).lakier- miss sporty  -nr 326

zalety :
* wyraźny kolor
* jedna warstwa idealnie pokrywa lecz dzięki 2 warstwie kolor będzie bardziej żywszy
* szeroki pędzelek ( dla innych wada dla innych zaleta)
*krótki czas wysychania
*cena - 5,49

wady: 
* krotki czas żywotności lakieru
* szybko odpryskuje przy nałożonej grubej warstwie
*zbyt rzadka konsystencja lakieru


lacquer-miss sporty -No 326


advantages:
* Clear color
* One layer of ideal cover with 2 layers but the color is more vivid
* A broad brush (for the other defect to other asset)
* short drying time
* Price - 5.49


disadvantages:
* Paint a short life span
* Quickly leaps with a thick layer imposed 
* consistency of the paint too thin

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz